hogyan csináljuk?

Bemutatjuk

Mi egy, a gyermekek készség és képességfejlesztésével, tehetséggondozásával foglalkozó egyedi programokat kínáló központ vagyunk.

gyermekfejlesztés

képzéseinkkel

Kiemelkedően fejlődnek a következő készségek, képességek, érzelmek:

Miért ilyen sokszínűen fejleszt központunk?

Gondosan megtervezett, 100%-ban magyar termék, hazai pedagógusok által megihletett, több évnyi hazai és külföldi kutatómunkán alapuló egyedi módszertan az alapja, mely kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a gyermekek egyéni és kiscsoportos képzésére. A vizualizációt veszi alapul minden jelen pillanatban megtalálható képzésben, aminek a jelentősége elengedhetetlen.

A mai rohanó világban, szükség van arra, hogy az új nemzedék testileg, lelkileg és szellemileg is kiegyensúlyozottan vegye a napról-napra, óráról-órára történő változásokat. Ez akkor nem valósulhat meg, ha egy személy introvertált, csak egy valamiben jó, és ha az egyik agyféltekéje a domináns.

Programunk a vizualizáció segítségével aktiválja a sejtek közötti kapcsolatokat, olyan módon kötelezi munkára az agyat, amivel más módszer nem. A vizualizáció eszközével egyensúlyba kerül a két agyfélteke. Amint a bal és a jobb agyfélteke nem harcol egymással, hanem barátságot köt, indul a látványos, gyors, életre szóló szellemi fejlődés, az élet minden területén

Azonban a mai világban ez továbbra sem elég, hisz ép testben és lélek is kell.

Ezekre alapozva olyan interaktív struktúrát építettünk fel amihez egy egyedi számítógépes programot is fejlesztettünk, ami szintén, egyedülálló!

Nézzük részletezve a jelenleg elérhető programjainkat,
MELYEK 3-17 éves korú gyermekek részére lettek kidolgozva:

Alapozz

3-6 éves korú gyermekek képzése, tanévenként 44 tanórát foglal magába.
Kiscsoportos foglalkozások, maximum 8 fő, heti rendszerességgel 1.5 órában.

Gyermekek színeket kapcsolnak formákhoz, az így kapott formákat pedig számokhoz, az így kapott számokat a képzelet segítségével rögzítik, ezáltal matematikai műveletek képesek megoldani pillanatok alatt, igazán fiatal korban.

Koncentrációjukat, memóriájukat, figyelmüket, vizuális memóriájukat, logikájukat, analitikájukat és térbeli intelligenciájukat a számítógépes program segítségével tovább fejlesztjük.
A számítógépes program segítségével színeket, számokat kötnek össze és jegyeznek meg, hosszú számsorozatokat vizionálnak. Ez a fajta vizualizáció segítségével erősödik meg a bal és a jobb agyfélteke, és kerül egyensúlyba.

A számítógépes programon felül összehasonlító matematikával is megismerkednek a gyerekek, amik a színes csempék, és az orosz abakusz segítségével analizálnak ki. Itt a számfogalom kialakítása mellett megjelennek a matematikai műveletek, mint pl. az összeadás, kivonás, szorzás, osztás.

Az órák ezen felül a gyermekek egyéni és csoportos képességeihez mérten játékosan vannak kialakítva, megismertetve őket különböző természetben fellelhető és megtapintható anyagokkal. Ügyességi feladatokkal, csapatmunka fontosságára alapozva. Megjelenik a zene és a mozgás kapcsolata is. A feladatok során biztatást kapnak minden kielemzésére, vizualizálására és véleménynyilvánításra is.

A képzéstől elvárható a gyermekek önállósulása, munkához való hozzáállás pozitív irányba történő mozdulása, érdeklődőbb kiteljesülés is.

Az Útravaló program 5-12 éves korú gyermekek részére valósult meg, 3 korosztályra bontva, heti 90 percben, 44 tanórán keresztül.

Interaktív számítógépes program itt is megjelenik, betűk (írott és nyomtatott, kis és nagy) által alkotott sorozatok memorizálása, számsorok memorizálása, alakzatokból alkotott sorozatok megjegyzése, ezek vegyítése, de ritmikus sorozat generálásának visszamondásával is kiemelkedően fejlődnek a gyermekek.

Korosztályokra és témakörökre bontva az egyéniség, az érzelmek kifejezése, a talpraesettség, az intelligencia, a nyelvi, a matematikai és zenei készség kiemelkedően fejlődik.

Minden tanórán egyedi, a hálózat elképzelései szerint alkotott játékokkal dolgozzuk fel az olyan témaköröket mint a család, foglalkozások, állatok, matematika…, a játékokon kívül minden órán egyéni ügyességre és csapatmunkában teljesítő kihívásokat is kapnak a gyermekek. A játékos feladatok által tisztább képet kapnak a világ működéséről és történéseiről ezáltal készítve fel őket a jövőre.

A program legkiemelkedőbb tulajdonsága az, hogy anyanyelven, környezeti nyelven, de akár idegennyelven is oktatható.

Vizuális matematikán alapuló képzés 5-14 éves korú gyermekek részére, tanévenként 44 tanórában.
Kiscsoportok vagy egyéni oktatás keretén belül,  2 szintre bontva.

 

A óvodások, diszkalkuliások és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek részére egy az ő képességüknek megfelelő összehasonlító matematikán alapuló bevezetést kapnak, melynek alapja az Alapozz csomagban fellelhető szín-forma-szám-vizualizáció párosítás, és megjelenik színes csempe és az orosz abakusz is, a számfogalom, az analitika és a logika kialakítása érdekében. Az alap matematikai műveletek is megjelennek így készítve fel őket a vizuális matematika magasabb szintjére.

A bevezetés után egyéni készségek és képességek alapján történik a kiscsoportos munka. Az egyik csoport a szorobán fizikai használatát helyezi előtérbe mindaddig, amig a tanulási nehézségek és a sikerélmény el nem vezet addig, hogy a gyermek készen álljon arra, hogy a fantáziája segítségével próbálkozzon ő is a vizuális matematikával.

 

A másik csoport a szorobán azonnali vizualizációjával kezd, sőt kettős vizualizációval ami magába foglalja a több szorobán párhuzamos vizualizációját és egyidejű matematikai műveletek végzését.

A Gyakorolj csomag alapja az egyedi interaktív számítógépes program, ami magába foglalja a színek-számok összekapcsolását és számsorozat megjegyzését is. Szorobán képek memorizálására is van koncentrációs gyakorlat.

A másik csoport részére ezen felül vizuális és kettős vizualizáció képességének kialakítását és fejlesztését számvillanások segítségével fejlesztjük a számítógépes programmal.

 

Mindkét csoport részére az adott ország közigazgatási tanmenetének megfelelően van kialakítva.

 

Megismerkednek a közvetlen összeadással és kivonással, szabályok alapján elemezve azokat (1., 2., 3.), szorzás, osztás, római számokkal való műveletek, tizedes törtekkel való műveletek, negatív számokkal való műveletek, mértékegység (űr, hosszúság, tömeg, idő).

 

A kiscsoportos munka az egyéni képességek mellet megtanítja, hogyan segítsünk és fogadjuk el kispajtásainkat, hogyan bíztassuk magunkat és őket is a nehezebb feladatokkal való megküzdésre. A mindenki számára megvalósítható folyamatos sikerélmény hozzájárul személyiségük fejlődéséhez, a további készség és képességfejlődésüket, tehetséggondozásukat, pedig a vizuális matematika végzi.

Trükközz:

8-17 éves korú kiscsoportos foglalkozások tanévenként 44 órában az egyik legérdekesebb képzésünk.

Sok éves nemzetközi tapasztalat alapján kialakított matematikai képzés. Újdonsága és egyedisége a speciális memorizálási technikában rejlik, mellyel képesek kiemelkedően hosszú számsorozatokat és műveletek közbeni részeredményeket memorizálni.

A képzés felépítéseként az elején nagy hangsúlyt helyezünk az egyéni fantáziavilág-színek-számok párosítására, és ezek segítségével kitartó munkával gyakoroljuk a számsorok megjegyzését. Ezek után olyan matematikai trükkökkel ismerkednek meg a tanulók, amiket nagy matematikusok mutattak meg nekünk, ezzel vegyítve tudásunkat és online felületünket, így alakult ki a Trükközz csomagunk.

Magába foglalja a következő matematikai témaköröket:

-összeadás
-kivonás,
-szorzás,
-osztás,
-prímszámokkal való műveletek,
-bináris kódok,
-hectoc,
-idő,
-törtek,
-hatványozás,
-négyzetszámokkal való műveletek,
-gyökvonás,
-köbgyökvonás,
-dátum számítás.

Ez az a program ami mindenkit elvarázsol, hisz pár lépésben pl. néhány egyszerű lépésben, tanítunk meg akár 10 jegyű számot elosztani 4 jegyű számmal, minden nehézség nélkül.